Wireless

راه حل ارتباطی پهنای باند اختصاصی بی سیم (Wireless)

ارائۀ خدمات پهنای باند اختصاصی به روش بی سیم با ظرفیت و سرعت بالا در استان های تهران، البرز و قزوین.

پهنای باند اختصاصی بر روی بستر بی سیم (Wireless) این امکان را برای سازمان ها و شرکت ها فراهم می آورد تا بتوانند بر اساس نیازهای خود ارتباط بین نقاط مختلف را ایجاد کرده و با بهره گیری از تجهیزات و فناوری های مناسب از این بستر با سرعت بالا و امنیت لازم برای انتقال داده های شبکه های محلی مستقر در این نقاط استفاده نمایند. از آنجا که مالکیت بستر ارتباطی بی سیم تماماً در اختیار این سازمان ها یا شرکت ها قرار می گیرد، انتقال ارتباطات صوتی و تصویری نیز میتواند متناسب با پهنای باند و توانایی تجهیزات شبکۀ بیسیم مورد استفاده قرار گرفته و به این ترتیب موجب صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های تلفن و سفر های بین این نقاط برای سازمان یا شرکت گردد.

در همین راستا امکان ارائۀ دسترسی به شبکۀ اینترنت با پهنای باند اختصاصی تضمینی بر اساس SLA و تأمین تجهیزات رادیویی امانی سمت مشتری نیز قابل ارائه می باشد.

گروه رایان ارتباط با ارائۀ مشاورۀ رایگان جهت بررسی و تعریف نیاز اولیه، آمادگی دارد تا طراحی، تأمین تجهیزات ، اجرا و پیاده سازی، و پشتیبانی راه حل های ارتباطی مبتنی بر شبکه های بیسیم و همچنین دسترسی به شبکۀ اینترنت با پهنای باند اختصاصی را با توجه به نیازهای کنونی و توسعه های آتی شرکت ها و سازمان ها به انجام برساند