MPLS

راه حل ارتباطی MPLS

ارائۀ خدمات برقراری ارتباط بین شبکه ای در سطوح شهری، استانی، کشوری، و بین الملل با استفاده از بستر MPLS

سرویس MPLS (Multi Protocol Label Switching) یکی از جدیدترین فناوری های ارتباطی است که با استفاده از شبکه های گستردۀ مخابراتی توانایی برقراری ارتباطات دیتای راه دور در سطوح شهری، استانی، کشوری و بین المللی بین نقاط مختلف سازمان های اداری و تجاری را فراهم می سازد. قابلیت برقراری VPN (Virtual Private Network)) با این پروتکل ارتباطی ضمن وسعت بخشیدن به گسترۀ جغرافیایی شبکۀ داخلی سازمانی با سرعت مناسب، ضریب بالایی از امنیت را نیز که به ویژه در امور تجاری حائز اهمیت می باشد، ارائه می دهد.

در حال حاضر امکانات مخابراتی با بهره گیری از زیرساخت های مناسب و تجهیزات پیشرفته، استفاده از خدمات MPLS را برای سازمان ها و بنگاه های تجاری فعال در کشور جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می سازد. در حالی که برقراری ارتباط از طریق MPLS در سطوح شهری، استانی و کشوری با استفاده از امکانات شرکت مخابرات ایران به تنهایی امکان پذیر می باشد، برقراری چنین ارتباطی در سطح بین المللی نیاز به بهره گیری از امکانات و خدمات نهادها و سازمان های بیشتری دارد.

گروه رایان ارتباط با ارائۀ مشاورۀ رایگان جهت بررسی و تعریف نیاز اولیه، آمادگی دارد تا طراحی، انجام مراحل اداری دریافت اشتراک سرویس، تأمین تجهیزات، اجرا و پیاده سازی، و پشتیبانی راه حل های ارتباطی مبتنی بر MPLS را با توجه به نیازهای کنونی و توسعه های آتی شرکت ها و سازمان ها به انجام برساند.